แอร์มีกลิ่นอับ เกิดจากสาเหตุอะไร แก้ไขและป้องกันอย่างไรได้บ้าง

Updated: มกราคม 19, 2024
แอร์มีกลิ่นอับ-แก้ยังไงดี

หากใช้งาน เครื่องปรับอากาศ ในระยะเวลาที่ยาวนาน หนึ่งในสิ่งที่เราสามารถพบเจอกันได้ในหลายพื้นที่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลัก ที่เกิดได้ขึ้นในหลากหลายพื้นที่ และเป็นปัญาที่กวนใจการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นอับของ เครื่องปรับอาการ ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่หลากหลาย และมีผู้คนค้นหาวิธีในการแก้ปัญหาเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ในวันนี้เพื่อให้คุณสามารถทราบถึงสาเหตุ ในการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลาสั้น ๆ เราจึงได้ทำการรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้ เครื่องปรับอากาศ ภายในพื้นที่ พื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาไว้ให้ทั้งหมดความแล้ว ในบทความนี้ รวมไปถึงสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดได้มากที่สุด เราก็จะทำการแนะนำวิธีการแก้ไจปัญหาที่ถูกต้อง ให้คุณได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้จากที่บ้านอีกด้วย

ก่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุดนั้น หากคุณต้องการให้เห็นผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะยาว การค้นหาแต่วิธีการแก้ปัญหาเพียงเท่านั้น อาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดี มากเท่าไหร่นัก เพราะการทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น จะช่วยให้คุณสามารถป้องกัน การเกิดปัญหาในครั้งหน้าขึ้นได้ดี มากกว่า รวมไปถึงการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ก็ยังจะช่วยสนับสนุน ความโดดเด่น ให้กับส่วนนี้ได้ มากยิ่งขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน

เพราะฉะนั้น หากคุณกำลังพบเจอปัญหา ในลักษณะดังกล่าว และกำลังทำการรวบรวมข้อมูล ที่มีความเกี่ยวข้องจากช่องทางออนไลน์ สิ่งที่เรากำลังจะแนะนำให้กับคุณในวันนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่คุณควรให้ความสนใจ และไม่ควรมองข้ามไป ในการทำความเข้าใจ หรือเรียนรู้ให้ถี่ถ้วนเลยแม้แต่น้อย

สาเหตุที่ทำให้แอร์มีกลิ่นอับ และ วิธีการแก้ไข

สิ่งที่จะทำให้ เครื่องปรับอากาศ เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่หลากหลาย ซึ่งจะมีทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ หรือแม้แต่การดูแลรักษาตัวเครื่องที่ ไม่ดีมากเพียงพอ โดยในวันนี้ เราจะทำการกล่าวถึง สาเหตุทั้งหมด ที่มีผลโดยตรงในการทำให้เกิดปัญหา ดังกล่าว และสาเหตุต่าง ๆ นั้นก็ประกอบไปด้วยเรื่องต่อไปนี้

การมีความชื้นภายในห้องที่สูงเกินไปการมีความชื้นภายในห้องที่สูงเกินไป

สาเหตุแรกที่จะทำให้เกิดกลิ่นอับกับเครื่องปรับอากาศได้นั้น จะมากจากความชื้นที่อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้อง และจะทำการปล่อยความชื้นออกมาในช่วงเวลาต่าง ๆ หรือการมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่ภายในพื้นที่ ซึ่งจะละเหยออกมาเป็นความชื้น จากความร้อนในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาต่อมา โดยเมื่อความชื้นภายในพื้นที่ มีระดับสูงมากยิ่งขึ้น จะทำให้โอกาสในการเกิดกลิ่นอับมีสูงมากยิ่งขึ้น และยังทำให้ตัวเครื่องจำเป็นจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งที่ไม่ถูกวิธีและปัญหาที่เกิดขึ้น

หนึ่งในเรื่องที่เป็นผลมาจากการทำงานของตัวเครื่อง โดยตรง ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีผลมาตั้งแต่ช่วงแรกของการใช้งานเสียมากกว่า คือ การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนของระบบท่อน้ำทิ้ง ที่จะทำให้ตัวเครื่องไม่สามารถจัดการกับน้ำเสียได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนกลายมาเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่อยู่ภายในพื้นที่นั้น ๆ ได้ในเวลาต่อมา

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ในลักษณะนี้ จะเป็นรูปแบบที่แก้ปัญหาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจะเป็นจะต้องทำการติดตั้งท่อน้ำเสียใหม่ แต่ก็ยังคงง่ายดายมากกว่าปัญหาที่จะต้องเคลื่อนย้าย การติดตั้งตัวเครื่องโดยตรง และถึงแม้จะมีการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ปัญหาในลักษณะนี้ ก็อาจเกิดขึ้นได้ จากความเสียหายและความชำรุด ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การที่เกิดความเสียหายในส่วนนี้ ก็ใช่ว่าจะทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ได้เสมอไป เพราะหากท่อน้ำเสียถูกดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ถึงแม้จะเกิดความเสียหายหรือติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้ไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เลยแม้แต่น้อย

หากคุณทำการจัดการกับสิ่งสกปรก ที่ทำการค้างอยู่ภายในตัวเครื่อง ทั้งบริเวณของท่อน้ำเสีย, ฟิลเตอร์สำหรับกรองอากาศ ไปจนถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ในการทำงานของตัวเครื่อง ซึ่งจะทำให้สิ่งสกปรกภายในมีมากกว่าปกตินั่นเอง

การไม่ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศมาเป็นระยะเวลายาวนาน

อีกหนึ่งสาเหตุของ แอร์ มีกลิ่นอับ ที่เกิดขึ้นมาจากการไม่ดูแลรักษาตัวเครื่อง จะเป็นเรื่องของการที่คุณไม่ได้ทำความสะอาดตัวเครื่องอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ภายในของเครื่องปรับอากาศ มีการสะสมตัวของสิ่งสกปรกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งนี้นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้แล้ว ก็ยังอาจทำให้อากาศสกปรกกระจายตัวไปยังพื้นที่ ที่ทำการเปิดทำงาน และมีผลเสียต่อสุขภาพของร่างกายได้ เป็นอย่างมากอีกด้วย โดยปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขได้ อย่างง่ายดาย ด้วยการทำความสะอาดแอร์อย่างเหมาะสม ภายในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 2 ครั้งในหนึ่งปีเป็นต้นไป

กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือแมลงกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือแมลง

สำหรับเรื่องนี้ จะเป็นสิ่งที่มีผลมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีออกมาได้ทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมาจากสัตว์เลี้ยง หากคุณไม่ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีมากเพียงพอ เพราะขนของสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเข้าถึงส่วนกรองอากาศของตัวเครื่อง และทำให้เกิดเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ หากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดที่เหมาะสม

และนอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้ จากสัตว์เลี้ยงแล้ว ก็ยังจะมีในลักษณะของสัตว์ขนาดเล็กหรือแมลง ที่ไปอาศัยอยู่ภายในของเครื่องปรับอากาศ โดยอาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการเปิดใช้งานตัวเรื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน และสำหรับการแก้ปัญหาลักษณะนี้ ก็จะทำได้ด้วยการเปิดทำงานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราวก็เพียงพอแล้ว

ข้อเสียของการใช้งานแอร์มีกลิ่นอับ

หากคุณใช้งาน แอร์ที่มีกลิ่นอับ อย่างต่อเนื่อง จะมีผลเป็นอย่างมากทั้งต่อตัคุณเอง และสิ่งที่อยู่ภายในบ้าน เนื่องจากสาเหตุในการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นั้น จะเกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกและ เชื้อรา ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อทำการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศไปในระยะเวลานาน สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็อาจทำให้คุณมีอาการภูมิแพ้ หรือเป็นสาเหตุในการเกิดอาการอื่น ๆ ได้ในเวลาต่อมา

รวมไปถึงนอกจากส่วนจมูกแล้ว ก็ยังมีผลเสียต่อบริเวณดวงตาและระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนอื่นของบ้าน กลิ่นไปพึงประสงค์ก็อาจทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมแย่ลง และไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านั้น อาจติดตามเฟอร์นิเจอร์ และ ผ้าม่านภายในบ้านได้ด้วยนั่นเอง

วิธีการอื่น ๆ ในแก้ไขปัญหาและป้องกันแอร์มีกลิ่นอับ

นอกจากการแก้ไขปัญหา จากสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีการนั้นจะเป็นการใช้งานฟังก์ชัน ที่ถูกติดตั้งมาให้ในเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่ โดยจะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการรักษาความสะอาดให้กับการทำงานมากยิ่งขึ้น อย่างระบบการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

สำหรับ การทำงานของระบบนี้ จะสามารถทำความสะอาดได้ ด้วยการใช้งาน พัดลม ทำให้คอยล์เย็นแห้งเร็วมากขึ้น ช่วยให้โอกาสการสะสมตัวของสิ่งสกปรก และ เชื้อรา ที่อยู่ภายในเครื่อง มีโอกาสลดลง ดังนั้น เมื่อใช้งานควบคู่กับการทำความสะอาดตัวเครื่องที่เหมาะสม และต่อเนื่อง ก็จะทำให้คุณสามารถจัดการกับปัญหา และป้องกันการเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกเปิดระดับการทำงานของอุณหภูมิตัวเครื่อง ที่มีความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อม ก็เป็นส่วนที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน

บทสรุป

หากคุณได้ทำความเข้าใจถึงส่วนต่าง ๆ ในบทความนี้อย่างละเอียด คุณก็น่าจะเข้าใจวิธีในการดูแลรักษา และป้องกันเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับแอร์มีกลิ่นอับขึ้นมาบ้างแล้ว และหากคุณได้อ่านพบถึงสาเหตุที่ทำให้ภายในบ้านของคุณ มีการเกิดขึ้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์รูปแบบต่าง ๆ เราก็เชื่อว่าหลังจากอ่านบทความนี้ คุณน่าจะสามารถเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาได้อย่างตรงจุด

รวมไปถึงการทำความเข้าใจ ในส่วนนั้น ๆ ก็น่าจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดระยะเวลาได้ มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ที่สำคัญจากการที่การพักอาศัย หรือ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันกับเครื่องปรับอากาศด้วยกันทั้งสิ้น จึงทำให้การ ดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับตัวคุณเองและครอบครัวที่อยู่อาศัยร่วมกัน

  • Piyapha

    สวัสดีค่ะ! เราชื่อปิยะภา ค่ะ เราเป็นนักเขียนที่หลงใหลในการทำความสะอาดและจัดการของใช้ในบ้าน งานเขียนเราเน้นไปที่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกและใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน, เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า เป็นต้น เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้บ้านของคุณสะอาดและเป็นระเบียบ, พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. หวังว่าคำแนะนำและเคล็ดลับที่เราแบ่งปันจะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ!

    View all posts

Contact us:

homestyle.in.th@gmail.com

Copyright homestyle.in.th All Rights Reserved.