วิธีแก้ส้วมตัน กดไม่ลง ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

Updated: มกราคม 21, 2024
วิธีแก้ส้วมตัน-กดไม่ลง

ปัญหาส้วมตัน เป็นเรื่องที่กวนใจและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก เนื่องจากคนเราจำเป็นจะต้องขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับโถสุขภัณฑ์ โดยเฉพาะ การเกิดท่อน้ำอุดตัน นั้น ก็มักจะทำให้เราไม่มีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วได้มากที่สุด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสมควรทำอยู่ไม่น้อย

เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน โถสุขภัณฑ์ได้ อย่างต่อเนื่องในทุกเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็วมากสุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ก็ยังคงถือได้ว่าเป็น วิธีการที่ดีที่สุด และ ไม่ใช่เรื่องที่เสียเวลาสำหรับผู้คน ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เลยแม้แต่น้อย

วิธีแก้ส้วมตัน ราดไม่ลงนั้น สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ด้วยการใช้งานอุปกรณ์และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที คุณจึงควรทำการเลือกซื้อ สิ่งเหล่านี้เอาไว้ เพื่อติดบ้าน สำหรับ การใช้งาน ในชีวิตประจำวัน เพราะจะทำให้คุณ สามารถใช้งาน ตัวอุปกรณ์ สำหรับ การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในทันที หรือ หากคุณพบเจอปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างกะทันหัน

คุณก็จะสามารถเดินทางไป ยังร้านค้าต่าง ๆ และ ซื้อสินค้า สำหรับ การแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งในวันนี้ เราจะทำการรวมรวมวิธีการ ที่จะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกวิธีและเหมาะสมที่สุด พร้อมกับอธิบาย วิธีการทำขั้นตอน ต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและเตรียมการจัดการแก้ปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากสุด เท่าที่จะเป็นไปได้

announcement

การเกิดขึ้นของปัญหาโถสุขภัณฑ์ที่มีท่อตันนั้น จะมาจากสาเหตุที่มีความหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สิ่งของที่ไม่สามารถไหลออกไปจากกระบวนการกำจัดของเสีย ทำให้เกิดขึ้นเป็นการท่อตันในช่วงเวลาต่อมา แต่ก็ยังมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องอื่น ๆ สำหรับการใช้งานในปกติได้ด้วยเช่นกัน ส่วนสาเหตุสำคัญของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้น เราจะทำการจำแนกออกมาให้กับคุณในเบื้องต้น ดังนี้

สาเหตุการเปิดปัญหาส้วมตัน ราดไม่ลง

ปัญหาท่อน้ำอุดตัน

สาเหตุแรกที่จะทำให้ โถสุขภัณฑ์ ไม่สามารถราดลงได้ จะเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องท่อน้ำอุดตันโดยตรง ซึ่งสาเหตุนี้จะเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่สามารถพบได้อย่างบ่อยครั้ง และมักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้งานห้องน้ำที่ไม่เหมาะสม จนทำให้การไหลของน้ำเกิดการติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ส่วนรูปแบบของพฤติกรรม ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้นั้น ก็ยกตัวอย่างเช่น การทิ่งขยะลงไปในโถสุขภัณฑ์ โดยตรง โดยเฉพาะ ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ว่าจะเป็น ทิชชู่ ผ้าอนามัย หรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่สูบแล้วนั่นเอง

ดังนั้น การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น ก็คือการที่คุณไม่ควรทิ้งขยะลงไปโถสุขภัณฑ์ ทั้งช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้งานนั่นเอง

ความผิดของท่อระบายอากาศ

หนึ่งในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาได้โดยตรง คือ การที่ท่อระบายอากาศของโถสุขภัณฑ์ ไม่สามารถปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ ไหลได้ตากปกติ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ของเสียต่าง ๆ ไหลลงไปสู่ท่อน้ำทิ้งและถังบำบัดน้ำเสีย และส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นรูปทรลงของตัวที เพื่อป้องกันปัญหาในด้านกลิ่น

และสิ่งสกปรกที่ไหลย้อนกลับขึ้นไป สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้ จะทำให้โถสุขภัณฑ์ไม่สามารถกดหรือราดลงไปได้ จากความผิดพลาดในการติดตั้ง หรือแม้แต่ความเสียหายจากการใช้งานในระยะยาว โดยเฉพาะในลักษณะที่ตัวท่ออยู่ต่ำกว่าระดับของน้ำภายนอก ซึ่งจะทำให้สิ่งสกปรกสามารถอุดตันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการเกาะตัวอยู่เป็นจำนวนมาก การแก้ปัญหาก็จะค่อนข้างทำได้ลำบากอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

การใช้งานโถสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการถูกติดตั้งอย่างไม่มีคุณภาพ

การติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและมีคุณภาพนั้น เป็นปัญหาที่จะทำให้เกิดการอุดตันได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจัดการได้ลำบาก และจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก รวมไปถึงการใช้งานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติในด้านนี้ได้ด้วยเช่นกัน สำหรับในด้านของความไม่ได้มาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น ก็ยกตัวอย่างเช่น การมีระบบไหลเวียนน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการส่งออกน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการกับสิ่งสกปรก เป็นต้น

การที่ส่วนประกอบภายนอกอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ

ส่วนประกอบภายนอกของโถสุขภัณฑ์นั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นถังบำบัด บ่อเกรอะ หรือแม้แต่เบาะซึม ส่งผลให้นอกจากการติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในให้ดีที่สุดแล้ว ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ก็ยังจะมาจากส่วนเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรูปแบบของการเกิดปัญหาในส่วนนี้ จะมาจากการที่ถูกติดตั้งต่ำกว่าระดับน้ำภายนอก หรือการอยู่ต่ำกว่าด้วยความบังเอิญจากเหตุน้ำท่วม จนส่งผลให้สิ่งสกปรกย้อนกลับเข้าไปภายใน และอุดตันบริเวณด้านในของกระบวนการ ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่ทำให้สุขภัณฑ์ไม่สามารถใช้งาน และทำให้คุณจำเป็นจะต้องหาวิธีแก้ส้วมตัน ราดไม่ลง เพื่อการแก้ไขในช่วงเวลาต่อมา

วิธีแก้ส้วมตัน ราดไม่ลงจากที่บ้านในเบื้องต้น

การใช้งานสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ 

รูปแบบแรกของการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถเลือกทำได้ คือ การใช้งานสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ที่เราสามารถเลือกซื้อกันได้จากร้านค้าต่าง ๆ หรือใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วสำหรับการใช้งานภายในบ้านของคุณ โดยผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีรูปแบบแรก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้เพื่อแก้ปัญหา จะเป็นเบกกิ้งโซดาที่คุณจะต้องทำการผสมกับน้ำ และทำการเทลงไปยังพื้นที่นั้น ๆ โดยตรง

หลังจากนั้น จึงทิ้งไว้ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วทำการเทน้ำร้อนลงเพื่อละลายส่วนที่ตกค้าง และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการแก้ไขปัญหาได้มากยิ่งขึ้น คุณก็ยังสามารถผสมกับส่วนประกอบอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาว ด้วยอัตราส่วนในการใช้งานที่เหมาะสม และทำการเทลงแล้วตามน้ำด้วยร้อนเช่นเดียวกัน

หนึ่งในประเภทของสารเคมี ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี จะเป็นการใช้งานโซดาไฟ ที่ให้ประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งตกค้างได้ในระดับสูง แต่ก็ค่อนข้างมีอันตรายมากกว่าในการใช้งาน ทำให้เมื่อคุณจะต้องทำการใช้งานโซดาไฟนั้น

เริ่มต้นคุณจะต้องทำการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เริ่มตั้งแต่ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ไปจนถึงหน้ากาก สำหรับ ป้องกันดวงตา แล้วทำการผสมน้ำเย็นเข้า กับ โซดาไฟ เพื่อให้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนที่ลดลง จนไม่ส่งผลต่อความเสียหาย กับสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านของคุณ รวมไปถึงเช่นเดียวกัน กับการใช้งานเบกกิ้งโซดา คุณก็จำเป็นจะต้องทำการเทน้ำเดือด ตามลงไป หลังจากการปล่อยให้ตัวสารทำปฏิกิริยา ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยเช่นกัน

สำหรับ การจัดการกับปัญหานี้คุณก็สามารถใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในบ้านได้ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่จะช่วยทำให้สิ่งสกปรก สามารถไหลลงไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ปริมาณในการเททำความสะอาดประมาณ 1 ฝา

หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ ในช่วงประมาณ 30 นาที และ กดชำระซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น หรือ แม้แต่การใช้งานน้ำยาฟอกขาว ในปริมาณ 2 ถึง 3 ฝา แล้วจึงทำการทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นให้ทำการเทตามตามลงไปเพื่อทำละลาย และ ทิ้งไว้อีกพักหนึ่งเพื่อทำการกดชำระ โดยวิธีนี้ก็จะสามารถแก้ไขสิ่งอุดตัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับทั่วไปได้ด้วยเช่นกัน

การใช้งานอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์หลักที่จะใช้ในการจัดการกับปัญหานี้ คือ ลูกบางปั๊ม หรือ ที่เราเรียกกันว่า ไม้ดูดส้วม โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่คุณควรมีติดบ้านไว้ใช้งาน และ สามารถใช้งานได้ด้วยการปั๊ม บริเวณด้านในของ โถสุขภัณฑ์ เพื่อทำการสร้างแรงดันอากาศ เพื่อดันสิ่งสกปรกออกไป ซึ่งถือเป็นวิธีการที่คุณสามารถทำได้ทันที เมื่อมีเกิดความผิดปกติขึ้น และหากยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ คุณจึงจะต้องเลือกใช้งานวิธีอื่น ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับต่อไป

บทสรุป

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กับ โถสุขภัณฑ์ นั้น จะมีวิธีการมากมายที่คุณสามารถเลือกใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอุปกรณ์ สารเคมีประเภทต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป ที่เรามีอยู่แล้วภายในบ้านของคุณ ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้งานสิ่งต่าง ๆ นั้น

เราก็ได้ทำการแนะนำไว้ให้กับคุณแล้ว ในบทความวิธีแก้ส้วมตัน ราดไม่ลง ที่เราได้แนะนำให้กับคุณในช่วงที่ผ่านมานี้ เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้งานได้ ในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ไปจนถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับการทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้น ที่ทั้งหมดนั้น น่าจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาท่อตัน ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

  • Piyapha

    สวัสดีค่ะ! เราชื่อปิยะภา ค่ะ เราเป็นนักเขียนที่หลงใหลในการทำความสะอาดและจัดการของใช้ในบ้าน งานเขียนเราเน้นไปที่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกและใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน, เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า เป็นต้น เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้บ้านของคุณสะอาดและเป็นระเบียบ, พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. หวังว่าคำแนะนำและเคล็ดลับที่เราแบ่งปันจะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ!

    View all posts

Contact us:

homestyle.in.th@gmail.com

Copyright homestyle.in.th All Rights Reserved.