น้ําแอร์หยด เกิดจากอะไร ?

Updated: มกราคม 19, 2024
น้ําแอร์หยด เกิดจาก

น้ำแอร์หยด เกิดจากอะไร

น้ำแอร์หยด เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้ค่อนข้างบ่อย สำหรับสถานที่ที่จะต้องใช้งานเครื่องปรับอากาศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักอาศัย หรือแม้แต่อาคารสำนักงานรูปแบบต่าง ๆ โดยถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มีผลให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลต่อการใช้งานในภาพรวมมากเท่าไหร่นัก แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถสร้างความน่ารำคาญ และกวนใจการใช้ชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก

รวมไปถึงยังเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นได้จากเรื่องต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้ค่อนข้างมีความลำบาก ในการแก้ไข และ ในวันนี้เราก็จะทำการ แนะนำปัญหาลักษณะนี้ ให้คุณได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือได้ เมื่อเกิดขึ้นกับพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้านของคุณ

สำหรับ สิ่งที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นเรื่องของ สาเหตุ น้ำแอร์หยด เกิดจากอะไรได้บ้าง และการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของสาเหตุเหล่านี้ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบใด เนื่องจากปัญหา ที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายในหลากหลายสาเหตุดังที่เราได้กล่าวไป จึงทำให้การเรียนรู้ถึงรายละเอียดในด้านนี้ จัดว่าค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่มีความคุ้มค่า อยู่ไม่น้อย เพราะในทุกพื้นที่ ล้วนแล้วแต่มี เครื่องปรับอากาศ ในการใช้งาน เนื่องจากประเทศไทยเป็นพื้นที่ ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนชื้น ทำให้มีโอกาสในการพบเจอปัญหาลักษณะนี้ได้ค่อนข้องบ่อยครั้งตามไปด้วยนั่นเอง

น้ำแอร์หยด เกิดจากอะไร และ วิธีไหนบ้างที่สามารถแก้ปัญหาได้

ถาดรองน้ำเกิดการอุดตันหรือเกิดความเสียหาย

สาเหตุนี้ เป็นหนึ่งในส่วนหลักที่ทำให้ เกิดปัญหาลักษะนี้ โดยมักจะเกิดขึ้นได้จากการไม่ดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ อย่างดีมากพอ จนทำให้บริเวณถาดรองน้ำ เกิดความเสียหาย และไม่สามารถกักเก็บน้ำแอร์ที่ออกมาจากระบวนการฟอกอากาศได้ดีมากเพียงพอ และเกิดการหยดออกมาตามรอยแตก หรือพื้นที่ ที่เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการเกิดปัญหา จากส่วนนี้ ก็อาจมาจากการที่ ไม่ได้ทำการทำความสะอาดตัวเครื่อง

ในช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสม จนส่งผลให้มีการสะสมตัวของฝุ่น บริเวณถาดรองน้ำ มากจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกได้ อย่างสะดวก และไหลลงมาจากตัว เครื่องปรับอากาศ ย้อนกลับมา เมื่อเกิดการล้นของน้ำในกระบวนการนั่นเอง

แอร์สกปรกในการแก้ไขปัญหานั้น เบื้องต้นคุณควรทำการ ปิดเบรกเกอร์ เพื่อหยุดการทำงานของตัวเครื่อง และป้องกันการช็อตจากการทำงานเสียก่อน หลังจากนั้น จึงทำการจัดการกับน้ำที่ไหลลงมา เนื่องจากน้ำที่ไหล ออกมาจากปัญหาเรื่องการอุดตัน นั้น มักจะมีการสะสมตัว ของสิ่งสกปรกจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีผลได้โดยตรง กับสุขภาพและร่างกายของผู้คนในพื้นที่ หลังจากนั้นจึงทำการตรวจสอบถึงสาเหตุ แล้วทำการแก้ไขอย่างตรงจุด โดยหากเกิดขึ้น จากการอุดตันของสิ่งสกปรก

ในเบื้องต้น คุณก็สามารถทำความสะอาดได้ ด้วยตนเอง จากการฉีดไล่ฝุ่น และ ทำความสะอาดบริเวณท่อน้ำทิ้ง เพื่อจำกัดสิ่งสกปรก และเ พิ่มความคล่องตัวในการไหลให้กับน้ำ แต่หากเกิดกรณีที่มีการแตกหรือเกิดรอยร้าว บริเวณถาดที่ใช้สำหรับการรองน้ำ คุณก็ควรเรียกผู้เชี่ยวชาญมาทำการแก้ไขอย่างทันที หากคุณคิดว่าไม่สามารถทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้น

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

หนึ่งในสาเหตุ ที่อาจทำให้เกิดแอร์หยดได้ภายในพื้นที่ จะเป็นเรื่องของการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่หลายคนอาจไม่ให้ความสนใจมากนัก และเป็นปัญหาที่มีผล ในระยะยาวทำให้ค่อนข้างแก้ไขได้ลำบาก จากการที่ เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบติดตั้งเฉพาะที่นั่นเอง โดยส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาจากลักษณะนี้ จะเป็นเรื่องของการถูกติดตั้งตัวเครื่อง

ในบริเวณพื้นที่ ที่โดนแสงแดดมากจนเกินไป ทั้งในรูปแบบของบริเวณที่มีความใกล้เคียงกันกับกระจก ที่มีการสะท้อนแสงแดดหรือการอยู่ใกล้เคียงกับทางเดินเข้าออกมากจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ภายใน ตัวเครื่องเกิดการควบแน่นของ ไอน้ำในอากาศ และส่งผลให้เกิดเป็นหยดน้ำที่ไหล ออกมาจากตัวเครื่องในเวลาต่อมา 

aircon-sun-coverการแก้ไขปัญหานี้ จะทำได้ค่อนข้างลำบากดังที่เราได้กล่าวไป เพราะคุณจะต้องทำการเคลื่อนย้ายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างวุ่นวาย เป็นอย่างมาก หรือหากต้องการแก้ไขปัญหา แบบเฉพาะหน้า คุณก็อาจทำได้ ด้วยการป้องกันไม่ให้ความร้อน หรือ แสงแดดเข้าถึง ตัวเครื่องได้โดยตรง

เช่น การเพิ่มประตูสำ หรับป้องกันแสงแดด หรือการแก้ไขการสะท้อนรังสี UV หรือ แสงแดด จากบริเวณหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งการจัดการกับ ปัญหานี้ ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณควรทำ การพิจารณา ถึงพื้นที่ ที่เหมาะสม ก่อนการติดตั้งตัวเครื่อง ในการใช้งานเสียก่อน เพราะจะทำให้คุณไม่จำ เป็นจะต้องพบเจอ หรือจัดการกับปัญหารูปแบบนี้ในภายหลักนั่นเอง

การไม่ทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

อีกหนึ่งสิ่ง ที่อาจทำให้ น้ำแอร์หยด เกิดขึ้นได้ จะมาจากการที่มีสิ่งสกปรกถูกสะสมตัวอยู่บริเวณแผ่นกรองมากจนเกินไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาพื้นฐานที่ เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง หากคุณไม่ได้ ทำการดูแล เครื่องปรับอากาศ อย่างถูกวิธีและ บ่อยครั้งมากเพียงพอ โดยการเกิดขึ้นของปัญหานี้ จะมาจากการที่สิ่งสกปรก ไปอุดตันบริเวณ แผ่นกรองอากาศ ทำให้ เครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นสาเหตุ ที่ทำให้น้ำแอร์หยด เกิดจากส่วนนี้ ได้ในเวลาต่อมา เพราะเมื่อไม่สามารถระบายอากาศได้ ก็จะมีการสะสม ตัวของความชื้นที่ มากขึ้น และ ด้วยการที่ เครื่องปรับอากาศ จะต้องสร้างความเย็น ให้กับพื้นที่ จึงทำให้ภายในตัวเครื่องมีความเย็น จนส่งผลให้ความชื้นสะสม ตัวกลายเป็นน้ำแข็ง ดังนั้น เมื่อมีการปิดทำงานตัวเครื่อง หรือ ช่วงเวลาที่ ระดับอุณหภูมิภายในพื้นที่สูงมากขึ้น ก็จะทำให้น้ำแข็งละลายจน เกิดเป็นหยดน้ำไหลออกมานั่นเอง

ล้างแอร์สำหรับ การแก้ไขปัญหา ในลักษณะนี้ จะค่อนข้างมีความง่ายดายและไม่ซับซ้อนเท่ากัน กับหลาย ๆ วิธี ด้วยการทำความสะอาดแผ่นกรองอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากคุณต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำความสะอาดได้ มากยิ่งขึ้น ก็ควรเลือกใช้งานอุปกรณ์เฉพาะทางอย่าง ผ้าใบล้างแอร์ ที่มีคุณสมบัติ ในการป้องกันน้ำกระเด็น และสามารถใช้งานได้กับทุกพื้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ส่วนในด้านของระยะเวลา ในการทำความสะอาดส่วนนี้ คุณควรทำอย่างน้อย ในทุกช่วง 4 ถึง 6 เดือน ตามความถี่ ในการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ แต่ก็อาจทำให้บ่อยครั้งได้ มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญาลักษณะนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

การมีน้ำยาแอร์ไม่เพียงพอในตัวเครื่อง

การเติมสารทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศเรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เกิดปัญหาน้ำยาแอร์หยดได้ด้วยเช่นกัน เพราะการที่ตัวเครื่องมีน้ำยาแอร์ในการทำความเย็นไม่เพียงพอ จะทำให้นอกจาก เครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถทำความเย็นได้ มีประสิทธิภาพมากเพียงพอแล้ว ก็อาจมีผลให้เกิดปัญหา ในลักษณะนี้ จากความผิดพลาดในระบบการทำงานด้วยนั่นเอง

ในการแก้ปัญหา จะทำได้ด้วยการเติม น้ำยาแอร์ เข้าสู่ตัวเครื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ โดยวิธีนี้ ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและ แก้ไขปัญหานี้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และในการดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้น ปัญหาในลักษณะนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากนัก ถ้าทำการ เติมน้ำยาแอร์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

การติดตั้งตัวเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐาน

การติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ก็อาจเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดน้ำแอร์หยดได้เช่นกัน เพราะหากมีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้องศาหรือระดับความยาวของส่วนต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นมากเพียงพอ ซึ่งสิ่งนี้จะก่อให้เกิดการไหลของน้ำในถาดรองน้ำที่ไม่สมดุล จนอาจทำให้น้ำแอร์หยด เกิดจาส่วนนี้ได้ด้วยเช่นกัน

หากต้องการแก้ปัญหาในส่วนนี้คุณควรเลือก ใช้งานช่างที่มีคุณภาพ ในการจัดการกับปัญหาโดยตรง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีผลในระยะยาวกับการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ และอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ก็ยังอาจป้องกันปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการทำความเข้าใจการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ในเบื้องต้น หรือทำการสอบถามช่าง ในระหว่างทำการติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ดังกล่าวขึ้น จนทำให้คุณจำเป็นจะต้องมาแก้ไขต่อเนื่องในภายหลัง

บทสรุปน้ำแอร์หยด เกิดจากอะไร

จากที่เราได้กล่าวไป น่าจะทำให้คุณได้รู้ขึ้นมาแล้วว่า น้ำแอร์หยด เกิดจากสาเหตุ ที่หลากหลาย ทั้งจากความผิดพลาดในการทำงานหรือการติดตั้งตัวเครื่อง ตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความลำบากในการแก้ไข ไปจนถึงการดูแลรักษาตัวเครื่องที่ไม่ดีพอ สำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น การทำความเข้าใจ และ เรียนรู้ไปพร้อมกั นกับเราในวันนี้ ก็น่าจะทำให้คุณสามารถเข้าใจถึงปัญหา และมองหาวิธีแก้ไข หรือ ป้องกันที่ถูกต้องได้ดี อยู่ไม่น้อย ที่สำคัญจากการที่เราจำเป็นจะต้องใช้งาน เครื่องปรับอากาศ กันอยู่ในทุกวัน ดังที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น ของบทความ จึงทำให้การเรียนรู้ถึงส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือ อาจเกิดขึ้นกับ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งคุณจะต้องใช้งานในพื้นที่ ต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องที่เสียเวลาเลยแม้แต่น้อย เพราะจะช่วยให้คุณจัดการและแก้ไขปัญหา เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

  • Piyapha

    สวัสดีค่ะ! เราชื่อปิยะภา ค่ะ เราเป็นนักเขียนที่หลงใหลในการทำความสะอาดและจัดการของใช้ในบ้าน งานเขียนเราเน้นไปที่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกและใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาล้างจาน, เครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า เป็นต้น เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้บ้านของคุณสะอาดและเป็นระเบียบ, พร้อมทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. หวังว่าคำแนะนำและเคล็ดลับที่เราแบ่งปันจะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ!

    View all posts

Contact us:

homestyle.in.th@gmail.com

Copyright homestyle.in.th All Rights Reserved.